Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Κομμωτή 2016


Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Κομμωτή 2016

Ο νέος νόμος περί απόκτησης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κομμωτή τέθηκε σε ισχύ και ισχύουν τα παρακάτω:

Για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Κουρέων Κομμωτών Κομμωτριών με την 4386  το άρθρο  42  παράγ. 9.9  απατείται:

1.Για Κουρέα Κομμωτή Κομμώτρια

Περίπτωση  Α) 

Πτυχίο  επαγγελματικής εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  επιπέδου 2 του ν.2009/1992 ειδικότητας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής «Κομμώσεως και Βαφής Μαλλιών»

ή

Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Α Κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και ένας (1) χρόνος προϋπηρεσίας.

Περίπτωση  Β)

Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3 του ν.2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε  Β κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης»

ή

Ισότιμος τίτλος σπουδών και εννέα (9) μήνες προϋπηρεσία.

Περίπτωση  Γ)

Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ν.3475/1992 ειδικότητας ΕΠΑ.Σ «Κομμωτικής Τέχνης»

ή

Ισότιμος τίτλος σπουδών αλλοδαπής και εννέα (9) μήνες προϋπηρεσία.

Περίπτωση  Δ)

Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης  και κατάρτισης επιπέδου 3, που χορηγείται στους  αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνίτης  Κομμωτικής Τέχνης»

ή

ισότιμος τίτλος σπουδών και  έξι (6) μήνες προϋπηρεσία.

Περίπτωση  Ε)

Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 4, που χορηγείται  στους αποφοίτους της Γ  τάξης των Επαγγελματικών  Λυκείων  (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις

ή

Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), επιπέδου 4 (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ  Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από  ενδοσχολικές εξετάσεις, ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία.

Περίπτωση  ΣΤ)

Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους  Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση ή ισότιμος τίτλος  σπουδών της αλλοδαπής.

Περίπτωση  Ζ)

Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος  συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε  πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου  Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα  και το οποίο συνοδεύεται  από ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη  προϋπηρεσία  είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της  φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Επιτρέπεται η συμμετοχή στις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες , οι οποίοι έως τις 31-12-2017 θα έχουν προϋπηρεσία  τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία , σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας  από  Οργανισμό Τοπικής  Αυτοδιοίκησης. >> β) Η τελευταία φράση της παρ. β του άρθρου 240 του ν.4281/2014 αντικαθίσταται ως εξής  «Οι ενταγμένοι στα Μητρώα του παρόντος  άρθρου , έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα της αντίστοιχης ειδικότητας , όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 237».

Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται στις τοπικές Δημαρχίες. Ν4281

 

ΠΗΓΗ

Αφήστε μια απάντηση

Related Post

Beach waves : Το styling του καλοκαιριού και πως να το πετύχετε!Beach waves : Το styling του καλοκαιριού και πως να το πετύχετε!

Όλες οι γυναίκες λατρεύουν τις beach waves ( μπούκλες παραλίας)  και περιμένουν να πάνε για τις πρώτες βουτιές ώστε να αποκτήσουν αυτό το υπέροχο styling στα μαλλιά τους. Υπάρχουν πολλά